Näyttää 1-20 koulutusta 21 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
  • = Mukana kevään yhteishaussa
Näyttää 1-20 koulutusta 21 tuloksesta
1
2

Psykologia/Käyttäytymistiede -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Psykologian opiskelu tarjoaa mielenkiintoisen tutkimusmatkan ihmiseen. Psykologia ja käyttäytymistieteet tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä. Tutkimustapoina voi olla esimerkiksi kokeellinen tutkimus, joka soveltuu hyvin aineistonhankintamenetelmäksi kognitiivisten toimintojen tutkimiseen, haastattelu, kenttätutkimus, erilaiset testit tai ymmärtävä fenomenologinen tutkimus, jota käytetään humanistisessa psykologiassa.

Psykologiatiede muodostuu monista eri osa-alueista. Voidaan puhua yleisestä psykologiasta, neuropsykologiasta, kehityspsykologiasta, kognitiivisesta psykologiasta, persoonallisuuden psykologiasta sekä sosiaalipsykologiasta.

Opiskele psykologiksi!

Suomessa psykologiksi voi opiskella Helsingin, Joensuun, Jyväskylän, Tampereen ja Turun yliopistossa sekä Åbo Akademissa. Psykologian kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkinnon laajuus on 150 opintopistettä. Se koostuu psykologian eri osa-alueiden teoreettisista opinnoista, tutkimusmenetelmien ja ammattikäytäntöjen opinnoista sekä 30 opintopisteen laajuisesta harjoittelusta kokeneen psykologin ohjauksessa.

Psykologia pääaineena voi suorittaa psykologian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot sekä filosofian lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot. Sisällölliset painotukset psykologian eri osa-alueiden välillä vaihtelevat hieman yliopistoittain, joten sinun kannattaa tutustua eri laitosten opetustarjontaan.

Psykologiaa voit opiskellla myös lukemattomissa yliopistoissa ulkomailla. Suomessa KILROY Education välittää opiskelijoita ulkomaisiin yliopistoihin.

Ammattina psykologi

Psykologin arkea luonnehtii päivittäinen yhteistyö muiden alojen ammattilaisten kanssa. Yleisimmin psykologi toimii oman alansa erityisasiantuntijana työyhteisössään sekä tekee suoraa asiakasvastaanottotyötä. Psykologista tietoa tarvitaan hyvin monenlaisissa työyhteisöissä. Kasvatus- ja perheneuvolapsykologi työskentelee esimerkiksi kasvatuksen asiantuntijana perheneuvolassa. Hän auttaa vanhempia löytämään ratkaisuja lasten ja nuorten ongelmatilanteissa. Tässä hän voi käyttää apuna psykologisia tutkimuksia ja testejä. Hän tukee traumoissa ja kriiseissä sekä auttaa tarvittaessa erilaisten yksilö-, pari- perhe- ja ryhmäterapioiden avulla.

Psykologi saattaa myös ohjata asiakasryhmiä ja pitää koulutuksia. Asiakastyön lisäksi psykologien työhön sisältyy yhteistyötä muiden toimijoiden ja omaisten kanssa sekä suunnittelu- ja kehitystehtäviä. Osa psykologeista toimii johto-, kehittämis- ja suunnittelutehtävissä, jolloin asiakasvastaanottotyötä ei välttämättä ole ollenkaan.

Psykologia muissa ammateissa

Psykologia on tärkeä osa työtä myös muissa ammateissa kuin itse psykologin ammatissa. Näistä koulutuksista esimerkkejä ovat käyttäytymistieteet kuten antropologia, sosiobiologia ja etologia. Käyttäytymistieteet käsittävät ne tieteenalat, jotka tutkivat ihmisten ja eläinten toimintaa, vuorovaikutusta ja käyttäytymistä.

Vertaile koulutuksia