Kansanopisto - erilainen vaihtoehto!

Kansanopistot

Kansanopistot Suomessa

Suomessa on 87 kansanopistokampusta eri puolilla maata. Niistä 71 on suomenkielisiä ja 16 ruotsinkielisiä. Taustaltaan ja luonteeltaan opistot voidaan jakaa neljään ryhmään: sitoutumattomat, kristilliset, yhteiskunnalliset ja erityisopistot. Kansanopistot ovat luonteeltaan sisäoppilaitoksia ja koska suurin osa opiskelijoista asuu opistojen yhteydessä olevissa asuntoloissa, muodostuu opiskeluvuodesta intensiivinen kokemus.

Kansanopistojen opintolinjat ovat useimmiten yleissivistäviä eli vapaatavoitteisia kuten kielten, taideaineiden tai kasvatusalojen linjat. Kansanopistojen ainevalikoima vaihtelee vuosittain. Suosituimpia ovat kieli- ja taidelinjat sekä humanistisiin ja yhteiskunnallisiin aineisiin keskittyvät linjat. Useimmissa kansanopistoissa voi opiskella myös avoimen yliopiston aineita.

Opiskelu kansanopistossa

Kansanopistojen pitkäkestoiset linjat alkavat useimmiten elo-syyskuun vaihteessa ja kestävät noin yhden lukuvuoden. Tämän lisäksi tarjolla on myös yhden lukukauden tai sitä lyhyemmän ajan kestäviä linjoja. Kansanopistoon ei ole yläikärajaa, joten se on avoin kaikille! Pääsyvaatimukset ovat linjakohtaisia: yleensä edellytetään joko peruskoulun oppimäärä tai lukio tai lukiota vastaavat tiedot.

Kansanopistossa tapaa ihmisiä eri puolilta maata - myös ulkomailta. Opiskelijoiden ikärakenne, kokemukset, maailmankatsomukset ja tottumukset vaihtelevat. Yhdessä asuminen kehittää opiskelijan persoonallisuutta ja sosiaalisia taitoja, opettaa vastuun ottamista, yhteisöllisyyttä ja elämänhallintaa.

Kuinka hakeminen tapahtuu?

Hakuajat ovat linja- ja opistokohtaisia. Hakuajat ovat tavallisimmin keväällä ja kesällä. Joillekin linjoille otetaan ilmoittautumisjärjestyksessä, ja joillekin on soveltuvuustestit tai pääsykokeet. Yksittäisille lyhytkursseille ilmoittaudutaan suoraan ko. opistoon.

Mitä opiskelu maksaa?

Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat.

Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain. Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja. Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Mahdollisista maksuista saa tietoa oppilaitoksista.


Lue lisää:

Selaa koulutusvaihtoehtoja


Lähde: Kansanopistot.fi