Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opiskele aikuisena kansanopistossa

Opiskele aikuisena kansanopistossa

Opiskele aikuisena kansanopistossa

Aikuisopiskelusta on tullut viime vuosina suosittu opiskelumuoto. Opiskelun avulla aikuisopiskelijan on mahdollista päivittää jo hankittua osaamistaan tai hankkia itselleen kokonaan uusi ammatti joko kokopäiväopiskeluna tai monimuoto-opintoina työn ohessa.

Kansanopisto ja aikuiskoulutusmahdollisuudet

Kansanopistot ovat oppilaitoksia, jotka tarjoavat monipuolista koulutusta myös aikuisille. Kansanopistoissa opetus jakautuu pitkäkestoiseen, vähintään kahdeksan viikkoa kestävään koulutukseen, joita kutsutaan opintolinjoiksi. Kansanopistojen pitkäkestoinen koulutus kestää tavallisimmin syksystä kevääseen. Tämän lisäksi useimmissa kansanopistoissa voi suorittaa myös lyhyempiä, esimerkiksi yhden lukukauden tai vain viikonlopun kestäviä lyhytkursseja.

Kansanopistoissa opiskelu, asuminen ja vapaa-aika rytmittyvät mielekkääksi kokonaisuudeksi. Opiskelussa teorian ohella korostuu käytäntö, opiskelun ohella elämä, tiedollisten tavoitteiden ohella tunne-elämä.

Kansanopistoissa voit opiskella yleissivistäviä eli vapaatavoitteisia opintoja kuten kieliä, taideaineita tai viestintää. Useimmissa kansanopistoissa voi suorittaa myös avoimen yliopiston kursseja.

Ammatillinen koulutus kansanopistoissa

Vapaatavoitteisen koulutuksen lisäksi useat kansanopistot järjestävät myös eri alojen ammatillista koulutusta. Kansanopistot tarjoavat niin ammatillista peruskoulutusta, ammattiin valmistavia opintoja kuin myös ammatillista lisäkoulutusta niin nuorille kuin aikuisillekin. Ammattiin valmistavat linjat kestävät yleensä useamman vuoden.

Joissakin kansanopistoissa tutkinnon voi suorittaa myös oppisopimuskoulutuksena. Se on sekä nuorille että aikuisille sopiva tapa hankkia ammattitaito ja suorittaa tutkinto työn ohessa.

Ammatilliseen koulutukseen hakeudutaan 1.1.2018 alkaen pääasiassa jatkuvan haun kautta joustavasti ympäri vuoden. Tarkemmat hakuohjeet kannattaa tarkistaa kansanopistosta linjakohtaisesti.

Lue lisää:

» Selaa koulutusvaihtoehtoja

» Hakeminen kansanopistoon opiskelemaan

» Kansanopisto-opintojen rahoitus

Lähde: aikuisopiskelu.fi