Kansanopisto-opintojen rahoitus

Kansanopisto-opintojen rahoitusvaihtoehdot

Kansanopisto-opintojen rahoitus

Kansanopistossa voi viettää mielenkiintoisen välivuoden tai täydentää omaa osaamista. Opistossa on myös mahdollisuus valmistautua tuleviin pääsykokeisiin ja suorittaa korkeakouluopintoja. Tältä sivulta löydät muun muassa vinkkejä kansanopisto-opiskelun rahoittamiseen.

Perusopetuksen koko oppimäärän suorittaminen kansanopistossa on opiskelijalle pääsääntöisesti maksutonta. Arvosanojen korottajat ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä he ole oikeutettuja opintotukeen. Useilla opistoilla on oikeus järjestää perusopetuksen lisäopetusta eli ns. kymppiluokka. Lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Lukio-opetus on maksutonta lukion koko oppimäärän suorittaville. Aineopiskelijoilta peritään sen sijaan maksuja.

Kansanopistojen antama ammatillinen peruskoulutus on pääosin maksutonta. Ammatillisen koulutuksen tutkinnoista perittävistä maksuista saa tietoa koulutusta antavista oppilaitoksista. Kansanopiston maksullisella linjalla opiskelevan, oppilaitoksen asuntolassa asuvan opiskelijan asumislisä on 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on tiettyjä ehtoja.

Vapaatavoitteisten linjojen opintomaksut sisältävät opetuksen lisäksi usein ruoan, mahdollisen asumisen opiston asuntolassa sekä tarvittaessa muut palvelut kuten materiaalihankinnat. Maksut vaihtelevat linjoittain ja opistoittain.

Kenelle opintotukea myönnetään?

Pääsääntö on se, että kansanopistossa järjestettävät opinnot oikeuttavat opintotukeen. Avoimen yliopiston opintoja opiskeltaessa on kuitenkin tärkeää, että opiskelija on nimenomaan kansanopiston opiskelija, eikä avoimen yliopiston opiskelija. Oikeus opintotukeen kannattaa tällaisessa tilanteessa varmistaa aina oppilaitokselta.

Kansanopisto-opintoihin pätee yleinen opintotuen myöntämisen edellytykset. Opintotukea myönnetään siis vain päätoimisten opintojen ajaksi, joka tarkoittaa, että opintojen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään kahdeksan viikkoa.

Poikkeuksena ovat arvosanojen korottajat, jotka ovat ns. aineopiskelijoita eivätkä ole siten oikeutettuja opintotukeen. Useat opistot järjestävät myös perusopetuksen lisäopetusta, jota kutsutaan useimmiten kymppiluokaksi. Tämä lisäopetus on maksutonta niille kymppiluokan aloittaville, jotka ovat saaneet päättötodistuksen samana tai edellisenä vuonna.

Opintotuki

Opintotuki koostuu opintorahasta, asumislisästä ja valtion takaamasta opintolainasta. Opintoraha ja asumislisä ovat valtion rahoittamia avustuksia, jotka maksetaan kuukausittain opiskelijan pankkitilille. Opintoraha on veronalaista tuloa. Opintorahaa myönnettäessä otetaan huomioon hakijan vanhempien tulot, kun kyse on toisella asteella opiskelevasta, perheettömästä alle 20-vuotiaasta. Myös opiskelijan omat tulot vaikuttavat oikeuteen saada opintorahaa.

Opiskelijan asumismuoto ja perhesuhteet ratkaisevat, kuuluuko hän asumislisän vai yleisen asumistuen piiriin. Suomessa opiskelevan asumislisä on 80 prosenttia hyväksyttävistä asumismenoista. Asumislisää maksetaan vain opiskelukuukausilta opiskeluasunnon asumismenoihin.

Opiskelija, joka opiskelee kansanopiston maksullisella linjalla ja asuu oppilaitoksen asuntolassa saa asumislisää 88,87 euroa kuukaudessa. Asumislisän myöntämiselle on toki tiettyjä ehtoja, jotka kannattaa tarkistaa Kelan nettisivuilta tai lähimmästä Kelan toimistosta.

Opintosetelit

Useat kansanopistot pystyvät tarjoamaan joko alennusta opintomaksuihin tai kokonaan maksuttomia opintoja opintosetelirahoituksen avulla. Opetusministeriön myöntämä opintosetelityyppinen avustus mahdollistaa opintomaksujen alennukset tietyille opiskelijaryhmille, joita ovat mm. maahanmuuttajat ja työttömät. Ryhmään kuuluvat myös henkilöt, joilla on alhainen pohjakoulutus tai jotka kokevat oppimisvaikeuksia. Avustuksella tuetaan näiden ryhmien koulutukseen hakeutumista. Tarkempia tietoja opintosetelistä voi kysyä Suomen Kansanopistoyhdistykseltä.


Lue lisää:

Kansanopistot Suomessa

Lähde: KELA