Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opistovuosi oppivelvollisille

Itä-Karjalan Kansanopisto
Yhteenveto
1 lukuvuosi
Elokuussa / joustavasti
Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku
   
Lähiopetus
Punkaharju
Kansanopistot

Opistovuosi oppivelvollisille

Opintoja nuorille Punkaharjun kansallismaisemassa

Opistovuosi oppivelvollisille (34 opiskelijaviikkoa) on uusi opiskelumahdollisuus elokuusta alkaen.

Koulutuksen tavoite

Opistovuosi oppivelvollisille -koulutuksen tavoitteena on edistää opiskelijan omaehtoista oppimista ja antaa opiskelijalle valmiudet opintojen jatkamiseen perusopetuksen jälkeisessä koulutuksessa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijan elämänhallintaitoja ja antaa opiskelijalle valmiuksia itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Opistovuosi oppivelvollisille-koulutus kestää vähintään 34 opiskelijaviikkoa Kansanopistojen oppivelvollisille suunnatun vapaan sivistystyön koulutuksen opetussuunnitelman perusteet 2021 mukaisesti.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Koulutuksen osaamiskokonaisuudet ja niiden vähimmäisopintopistemäärät ovat seuraavat:

 • Arjen taidot ja elämänhallinta (4 opintopistettä)
 • Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 opintopistettä)
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 opintopistettä)
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisun taidot (4 opintopistettä)
 • Aktiivinen kansalaisuus (4 opintopistettä)
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot (4 opintopistettä)
 • Valinnaiset suuntautumisopinnot (max 29 opintopistettä)
 • Yhteensä 53 opintopistettä (Opetusta ja ohjausta 1432 tuntia)

Valinnaisten suuntautumisopintojen aikana voit tutustua opistossa mm. ammatillisiin koulutuksiin ja korottaa peruskoulun päättötodistuksen arvosanoja.

Opiskelu on päätoimista. Opetusta ja ohjausta järjestetään ma-pe 27-30 tuntia/viikko. Opiskelijat voivat asua opistolla (2-hengen huoneet) tai opiskella kotoa käsin.Opiskelu toteutetaan käytännönläheisesti. Opit tekemällä.Studies for young people in the Punkaharju national landscape

Opistovuosi oppivelvollisille studies (34 student weeks) is a new study opportunity from August.

The goal of education

The aim of the studies is to promote the student's voluntary learning and to equip the student to continue his or her studies in post-primary education. The aim is to strengthen the student's life management skills and equip the student for continuous self-development. Opistovuosi oppivelvollisille studies lasts at least 34 student weeks in accordance with the Basics of the Curriculum for Free Educational Work for Folk High School Students in Education 2021.

Content and implementation of the education

The competences of education and their minimum credits are as follows:

 • Everyday Skills and Life Management (4 credits)
 • Study, self-knowledge and working life skills (4 credits)
 • Interaction and Communication Skills (4 credits)
 • Basic Mathematical Skills and Problem Solving Skills (4 credits)
 • Active citizenship (4 credits)
 • Study and career planning skills (4 credits)
 • Optional specialization studies (max 29 credits)

A total of 53 credits (1432 hours of teaching and supervision)

During the optional specialization studies, you can get acquainted with e.g. vocational training and increase the grades of the primary school leaving certificate.

Studying is a full-time job. Teaching and guidance are arranged Mon-Fri 27-30 hours / week. Students can live in the college (double rooms) or study from home. The study is carried out in a practical way. You learn by doing.

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu perusperuskoulunsa päättäneille nuorille oppivelvollisuusikäisille. 

Hae koulutukseen oppilaitoksen omilta sivuilta tai täytä paperinen hakulomake ja lähetä se opistolle. Koulutukseen on jatkuva haku ja joustava opintojen aloittaminen.

Koulutus alkaa 17.8.2021. 


The education is intended for young people who have completed their primary school.

Apply for education on the institution's own website or fill in a paper application form and send it to the college. You can apply for the education at all times and start the studies flexibly.

The education starts on 17.8.2021.

Kustannukset

Opetus, asuminen, aamupala, lounas ja päivällinen sekä oppimateriaalit ovat maksuttomat oppivelvollisuusikäisille.


Teaching, housing, breakfast, lunch and dinner as well as study materials are free for compulsory school aged students.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Opistovuosi oppivelvollisille? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Itä-Karjalan Kansanopisto

Itä-Karjalan Kansanopisto

» In English Moderni ja sitoutumaton Itä-Karjalan Kansanopisto järjestää sekä yleissivistävää että ammatillista koulutusta. Luonnonläheinen, yhteisöllinen ja monikulttuurinen opisto tarjoaa opiskelijoilleen tilaisuuden laaja-alaiseen itsensä kehittämiseen ja mahdollisuuksia valmentautumiseen niin jatko-opiskelua, työelämää kuin yhteiskuntaa varten. Itä-Karjalan Kansanopisto tarjoaa monenlaista toimintaa myös...


Lue lisää oppilaitoksesta Itä-Karjalan Kansanopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Itä-Karjalan Kansanopisto

Valoniementie 32
58450 Punkaharju

 Näytä puhelinnumero
www.ikko.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Opistovuosi oppivelvollisille täytä seuraavat tiedot: