Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-4 koulutusta 4 tuloksesta

Valtio-oppi - kansainväliset suhteet, yhteiskuntatiede, poliittinen käyttäytyminen, politologia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Valtio-oppi on tieteenalana kansantaloustieteen ja sosiologian ohella yksi perusyhteiskuntatiede. Valtio-opissa pyritään tulkitsemaan valtio-opin perinteisiä peruskäsitteitä, kuten politiikkaa, poliittisuutta ja valtaa, uudella tavalla. Nykyinen valtio-oppi ei ole pelkästään valtioinstituutioon keskittyvä tieteenala, vaan se lähestyy laaja-alaisesti erilaisia poliittisia ilmiöitä. Politiikkaa voidaan nähdä mitä erilaisimmissa ympäristöissä, ja valtio-opin tutkimusongelmat sivuavatkin usein esimerkiksi sosiologian, historian, julkisoikeuden tai käytännöllisen filosofian kiinnostuksen kohteita.

Työelämä

Valtio-opin opinnot antavat valmiuksia hyvinkin erilaisille aloille, kuten poliittisen elämän eri sektoreille, kansainvälisiin tehtäviin, hallintoon ja suunnitteluun, tutkimukseen ja koulutukseen sekä järjestöjen palvelukseen. Moni valtio-oppia opiskellut työskentelee julkisessa hallinnossa, mutta myös yritykset ja järjestöt tarjoavat työpaikkoja. Osa työskentelee kansainvälisten suhteiden parissa esimerkiksi suurlähetystöissä ja kansainvälisissä järjestöissä.

Valinnan mahdollisuuksia lisäävät laaja-alaiset opinnot ovat selkeä etu nykyaikaisilla työmarkkinoilla, joilla arvostetaan käsitteelliseen ajatteluun, laaja-alaisten kokonaisuuksien hallitsemiseen sekä erilaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden syy- ja seuraussuhteiden ymmärtämiseen liittyviä valmiuksia.

 

Vertaile koulutuksia