Psykologian linja

Joutsenon Opisto
Yhteenveto
1 lukuvuosi
Opintotukikelpoinen
21.8.2023
Viimeinen hakuaika: 13.8.2023
   
Lähiopetus
Lappeenranta
Kansanopistot

Video

Psykologian ja ympäristöpsykologian linja

Psykologian linja

Oletko kyllästynyt puurtamaan yksin? Suorita psykologian perusopinnot lähiryhmäohjauksessa Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. Linjalla opiskelu kehittää korkea-asteen opiskeluvalmiuksia ja auttaa psykologian pääsykokeissa huomattavasti, sillä opinnoissa painotetaan pääsykokeissa mitattavaa tilastotieteen soveltavaa osaamista ja loogista ajattelua.

Psykologian opinnot soveltuvat kaikille, jotka haluavat edistää tavoitteitaan alan opinnoista, lisätä itsetuntemustaan tai kehittää ammatillista osaamistaan.

Opintojen sisältö ja toteutus

Psykologian linjalla opiskellaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset psykologian perusopinnot (25 op), jotka kehittävät valmiuksia ymmärtää ihmisen kehitystä ja ajattelua teoreettisesti ja tilastollisesti.

Uutena painotuksena opinnoissa perehdytään ennen kaikkea tilastotieteen soveltavaan osaamiseen ja loogisen päättelyyn. 

Linjan muissa opinnoissa kehitetään yleisiä akateemisia valmiuksia ja kriittistä lukutaitoa, tutustutaan sosiaalisiin ilmiöihin, positiivisen psykologian perusteisiin sekä ympäristöpsykologisiin näkökulmiin. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja tai valita oman kiinnostuksen mukaan muita tarjolla olevia perusopintokokonaisuuksia kuten kasvatustieteen (25 op, JY) tai terveyden edistämisen ja terveystiedon peusopinnot (25 op, UEF).

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain.

Lähiryhmäohjaus

Perusopintoihin on tarjolla oppiainekohtaista tutorointia tai ryhmänohjausta säännöllisesti. Näillä tunneilla perehdytään ohjatusti oppiaineen sisältöihin ja edistetään oppimista ryhmäprosessien keinoin. Lähiryhmäohjaus tukee huomattavasti opintojen edistymistä ja syvempää oppimista, vertaistuen ja vertaisoppimisen myötä. Et siis ole opintojesi kanssa yksin!

Yhteiset opinnot

 • Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
 • Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 6 op
 • Johdatus psykologiseen tutkimukseen 2 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
 • Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
 • Ympäristökasvatus ja -psykologia 2 op
 • Ihminen, toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 2 op
 • Oleminen ja oivaltaminen 2 op
 • Positiivinen psykologia 2 op
 • Literacies of the 21st Century 3 op
 • Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
 • Liikunta ja luontoliikunta 2 op
 • Minä, taide ja ympäristö 2 op
 • Projektiopinnot 1 op
 • Yleissivistävät opinnot 1,5 op
 • Opintojen ohjaus 2 op

Valinnaiset aineet

 • Academic Reading 3 op (JY)
 • Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
 • Aktiivinen vaikuttaja 3 op
 • Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
 • Ekoina luonnossa 2 op
 • Englannin kertauskurssi 1,5 op
 • Hyvän elämän kuvataide 1 op
 • Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
 • Japanin kielen alkeet 2 op
 • Kiinan kielen alkeet 2 op
 • Korean kielen alkeet 2 op
 • Liikunta ja luontoliikunta 2 op
 • Making Effective Presentations 2 op
 • Opistosta eteenpäin! 1,5 op
 • Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
 • Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
 • Tilastomenetelmien peruskurssi TILP150 6 op (JY)
 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op (UTU)
 • Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (Xamk)
 • Kehon rakenne ja toiminta 5 op (Xamk)
 • Liikunta-alan toimintaympäristöt 5 op (Xamk)

Hakeminen

Linjan opintoihin ilmoittaudutaan opiston verkkosivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole.

Kustannukset

Koulutus on maksullista. Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Lue lisää opiston nettisivuilta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Psykologian linja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto on Lappeenrannassa sijaitseva monien mahdollisuuksien kansanopisto. Voit edistää tavoitteitasi jatko-opinnoista, suorittaa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai viettää antoisan välivuoden tulevaisuuden suuntaasi tutkaillen. Viihtyisä opistokampus luonnonläheisellä alueella aivan Saimaan äärellä antaa hyvät puitteet opinnoille, ja samalla pääset...


Lue lisää oppilaitoksesta Joutsenon Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Joutsenon Opisto

Pöyhiänniementie 2
54100 Joutseno

 Näytä puhelinnumero
www.joutsenonopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Psykologian linja täytä seuraavat tiedot: