Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Joutsenon Opisto
Yhteenveto
1 lukuvuosi
21.8.2023
Viimeinen hakuaika: 13.8.2023
   
Lähiopetus
Lappeenranta
Kansanopistot

Video

Suomi toisena kielenä (S2) -linja

Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri

Linjan tavoitteena on sellainen kielitaidon taso, joka mahdollistaa kielen jatko-opinnot, esimerkiksi ammatilliset opinnot tai työelämään siirtymisen. Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna.

Linjan tavoitteet

 • parantaa opiskelijan selviytymistä arkielämän tilanteissa suomen kielellä
 • vahvistaa opiskelijan kirjallista ja suullista kielitaitoa
 • vahvistaa opiskelijan työllisyyttä tukevia valmiuksia
 • vahvistaa opiskelijan osallisuutta yhteiskunnassa
 • edistää opiskelijan siirtymista jatkokoulutukseen

Opintojen sisältö ja toteutus

Suomi toisena kielenä -linjalla opiskellaan laaja-alaisesti suomen kieli- ja viestintätaitoja ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista.

Koulutuksessa noudatetaan kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteita kurssin kestoon sovitettuna.Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä (35 viikkoa). Oppijat jaetaan taitotason mukaisiin ryhmiin. Opintoryhmien aloitustaso: alle A1- ja A1.3-. Oppimistavoite on B1.1. Tavoitteena on, että oppija saa sellaiset kielelliset, yhteiskunnalliset ja kulttuuriset valmiudet, jotka tukevat jatkuvaa kielenoppimista, selviytymistä jokapäiväisen elämän tilanteissa sekä hakeutumista työ-elämään tai jatko-opintoihin.

Opiskelijat saavat yksilö- ja ryhmäohjausta henkilökohtaisen opintosuunnitelman ja tarpeen mukaan. Ohjaus voi tähdätä esimerkiksi opintojen suorittamiseen, työhön sijoittumiseen tai jatkosuunnitelmien tekoon.

Opetuksessa käytetään monipuolisia menetelmiä ja noudatetaan kielitietoisen opetuksen periaatteita.

Opiskelijat osallistuvat opiston yhteisiin tilaisuuksiin yhdessä opiston muiden opiskelijoiden kanssa.

Linjalla on mahdollista opiskella myös sivutoimisesti pelkästään suomen kielen opinnot (20 tuntia /viikko tai vähemmän). Opiskelun voi aloittaa omalta lähtötasolta.

Linjan oppiaineet

 • suomen kieli- ja viestintäosaaminen
 • yhteiskunta- ja työelämäosaaminen
 • kestävä kehitys
 • liikunta ja toiminnallinen suomen kieli
 • tietotekniikka (valinnainen)
 • englanti (valinnainen)

Kieli- ja viestintäosaaminen ja ohjaus nivoutuu kaikkiin oppiaineisiin.

Linjalla opiskellaan joka arkipäivä klo 9.00-15.00.

Hakeminen

Linjalla voivat opiskella yli 16-vuotiaat maahanmuuttajat ja ulkomaalaiset sekä kaikki, joiden äidinkieli ei ole suomi. Aloitustaso on välillä A0-B1.

Linjalle haetaan opiston verkkosivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan hakemusten perusteella, pääsykokeita ei ole. 

Hakemuksia otetaan vastaan myös lukuvuoden alettua, mikäli linjalla on vapaita opiskelupaikkoja

Kustannukset

Koulutus on maksullista. Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Lue lisää opiston nettisivuilta.

HUOM. Kotoutujalle koulutus on maksuton.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto on Lappeenrannassa sijaitseva monien mahdollisuuksien kansanopisto. Voit edistää tavoitteitasi jatko-opinnoista, suorittaa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai viettää antoisan välivuoden tulevaisuuden suuntaasi tutkaillen. Viihtyisä opistokampus luonnonläheisellä alueella aivan Saimaan äärellä antaa hyvät puitteet opinnoille, ja samalla pääset...


Lue lisää oppilaitoksesta Joutsenon Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Joutsenon Opisto

Pöyhiänniementie 2
54100 Joutseno

 Näytä puhelinnumero
www.joutsenonopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Suomi toisena kielenä (S2) – Suomen kieli ja kulttuuri täytä seuraavat tiedot: