Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja

Joutsenon Opisto
Yhteenveto
1 lukuvuosi
Opintotukikelpoinen
21.8.2023
Viimeinen hakuaika: 13.8.2023
   
Lähiopetus
Lappeenranta
Kansanopistot

Video

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja on suunnattu kaikille kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille sekä kaikille, jotka haluavat kehittää ammatillista osaamistaan.Linjalla tutustutaan kasvatustieteen tieteenalaan, kehitetään valmiuksia toimia kasvatus- ja koulutusalalla sekä opiskellaan kasvatustieteen perusopinnot (25 op) Jyväskylän avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti.Lisäksi opiskelijoita ohjataan VAKAVA-pääsykokeeseen sekä opetusalan soveltuvuuskokeisiin.

Linjalla syvennytään myös ympäristökasvatuksen teemoihin, jotka kuuluvat tulevaisuuden kasvattajien tärkeisiin taitoihin. 

Opintojen sisältö ja toteutus

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja soveltuu kasvatus- ja opetusalasta kiinnostuneille, kuten aineen-, luokan-, erityis- tai varhaiskasvatuksen opettajaksi aikoville, jotka haluavat prepata itseään alan hakuprosessiin ja edistää tulevia jatko-opintoja. Lisäksi linja soveltuu kaikenikäisille aikuisille, jotka haluavat kehittää ja laajentaa ammatillista osaamistaan tai vaikkapa aloittaa uutta polkua kohti opettajan pedagogista pätevyyttä tai alanvaihtoa.

Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linjalla opiskellaan Jyväskylän avoimen yliopiston opintovaatimusten mukaiset kasvatustieteen perusopinnot (25 op), jotka antavat valmiuksia ymmärtää eri-ikäisten ihmisten kasvua, oppimista ja ohjaamista ilmiölähtöisesti. Perusopintoihin on tarjolla oppiainekohtaista tutorointia tai ryhmänohjausta keskimäärin 4 viikkotuntia. Näillä tunneilla perehdytään ohjatusti oppiaineen sisältöihin ja hyödynnetään ryhmäprosesseja oppimisen edistäjänä.

Linjan muissa poikkitieteellisissä opinnoissa kehitetään yleisiä akateemisia valmiuksia ja kriittistä lukutaitoa, tutustutaan sosiaalisiin ilmiöihin, positiivisen psykologian perusteisiin sekä ympäristökasvatuksen näkökulmiin. Opintoihin sisältyy myös yleissivistäviä opintoja, kuten vierailijoiden luentoja ja opintojen ohjausta. Opiskelija voi suorittaa halutessaan erilaisia valinnaiskursseja tai valita oman kiinnostuksen mukaan erityispedagogiikan (25 op, JY), psykologian (25 op, JY), ympäristötieteen (25 op, UTU) tai terveyden edistämisen ja terveystiedon (25 op, UEF) perusopinnot.

Kokonaan suoritetun perusopintokokonaisuuden voi sisällyttää osaksi myöhempiä korkeakouluopintoja joko pää- tai sivuaineopintoina. Hyväksilukukäytännöt vaihtelevat korkeakouluittain. 

Ympäristökasvatuksen osa-alue

Ekososiaalisen sivistyskäsityksen ja ympäristökasvatuksen päämääränä on kestävä tulevaisuus, jota opiskellaanesimerkiksiympäristötietoisuudenjaympäristökansalaisuudenteemojen kautta.Ympäristötietoisuusjahenkilökohtaisenluontosuhteen ymmärtäminentukevat hyvinvointia ja auttavat oivaltamaan oman toiminnan merkitystä osana isompaa kokonaisuutta.

Yhteiset opinnot

 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
 • Akateemiset opiskelutaidot ja pääsykoeohjaus 6 op
 • Tieteellinen kirjoittaminen 1 op
 • Oleminen ja oivaltaminen 2 op
 • Tieto- ja viestintätekniikka 2,5 op
 • Ympäristökasvatus ja -psykologia 2 op
 • Ihminen, toiminta ja sosiaaliset ilmiöt 2 op
 • Positiivinen psykologia 2 op
 • Literacies of the 21st Century 3 op
 • Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
 • Liikunta ja luontoliikunta 2 op
 • Minä, taide ja ympäristö 2 op
 • Projektiopinnot 1 op
 • Yleissivistävät opinnot 2,5 op
 • Opintojen ohjaus 2 op

Valinnaiset aineet

 • Academic Reading 3 op (JY)
 • Akateemiset tekstinkäsittelytaidot 1 op
 • Aktiivinen vaikuttaja 3 op
 • Eettisen kuluttamisen lähtökohdat 2 op
 • Ekoina luonnossa 2 op
 • Englannin kertauskurssi 1,5 op
 • Hyvän elämän kuvataide 1 op
 • Interdisciplinary Communication Skills 3 op (JY)
 • Japanin kielen alkeet 2 op
 • Kiinan kielen alkeet 2 op
 • Korean kielen alkeet 2 op
 • Liikunta ja luontoliikunta 2 op
 • Making Effective Presentations 2 op
 • Opistosta eteenpäin! 1,5 op
 • Toiminnalliset vuorovaikutustaidot 2 op
 • Erityispedagogiikan perusopinnot 25 op (JY)
 • Kasvatustieteen perusopinnot 25 op (JY)
 • Psykologian perusopinnot 25 op (JY)
 • Terveyden edistämisen ja terveystiedon perusopinnot 25 op (UEF)
 • Tilastomenetelmien peruskurssi TILP150 6 op (JY)
 • Ympäristötieteen perusopinnot 25 op (UTU)
 • Ihmisen kasvu, kehitys ja oppiminen 5 op (Xamk)
 • Kehon rakenne ja toiminta 5 op (Xamk)
 • Liikunta-alan toimintaympäristöt 5 op (Xamk)

Hakeminen

Linjalle haetaan opiston kotisivujen sähköisellä lomakkeella. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisten perusteella, pääsykokeita ei ole

Kustannukset

Koulutus on maksullista. Opintojen kustannukset määräytyvät koulutuksen, ruokailun ja asumisen perusteella. Lue lisää opiston nettisivuilta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto

Joutsenon Opisto on Lappeenrannassa sijaitseva monien mahdollisuuksien kansanopisto. Voit edistää tavoitteitasi jatko-opinnoista, suorittaa avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opintoja tai viettää antoisan välivuoden tulevaisuuden suuntaasi tutkaillen. Viihtyisä opistokampus luonnonläheisellä alueella aivan Saimaan äärellä antaa hyvät puitteet opinnoille, ja samalla pääset...


Lue lisää oppilaitoksesta Joutsenon Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Joutsenon Opisto

Pöyhiänniementie 2
54100 Joutseno

 Näytä puhelinnumero
www.joutsenonopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatustieteen ja ympäristökasvatuksen linja täytä seuraavat tiedot: