Näyttää 1-2 koulutusta 2 tuloksesta
Näin suodatamme hakutuloksia
Haluatko tietää, miten suodatamme hakutuloksia? Lue täältä lisää siitä, miten koulutukset listautuvat hakutuloksissa.
Näyttää 1-2 koulutusta 2 tuloksesta

Markkinointi / Myynti - markkinointikoulutus, myyntikoulutus, markkinoija, myyjä -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Markkinointikoulutus ei keskity vain yhteen kauppatieteiden alueeseen, vaan on yhdistelmä useasta eri näkökulmasta. Yliopistotason markkinoinnin opinnoissa syvennytään muun muassa markkinoiden rakenteeseen ja markkinoinnin suunnitteluun ja toteutukseen. Keskeisinä osa-alueina ovat logistiikka, markkinointiviestintä, hinnoittelu, kuluttajatutkimukset ja kansainvälinen markkinointi.

Kilpailussa menestyminen edellyttää kokonaisvaltaista ja pitkäjänteistä markkinointi- ja myyntiosaamista. Innovatiivisuus ja tekninen osaaminen ovat suomalaisia valtteja mutta markkinointi eli tuotteiden suunnitelmallinen kaupallistaminen sen sijaan unohtuu usein taka-alalle. Ammattimaisella markkinoinnilla ja myynnillä ideat voidaan muuttaa rahaksi.

Koulutus

Markkinoinnin ja myynnin koulutusta on tarjolla kaikilla koulutustasoilla aina kansanopistoista yliopistoihin.

Ylemmän tai alemman korkeakoulututkinnon (kauppatieteiden maisteri tai kauppatieteiden kandidaatti), voi suorittaa kauppatieteellisellä koulutusalalla useissa yliopistoissa ja korkeakouluissa. Ammattikorkeakouluissa voi opiskella markkinointia ja mainontaa liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon (tradenomi) muodossa.

Myös ammatillisissa oppilaitoksissa voi opiskella liiketaloutta ja kauppaa, jolloin tutkinto on liiketalouden perustutkinto (merkonomi). Toisen asteen ammatillinen perustutkinto voidaan suorittaa myös näyttötutkintona, kuten myös markkinointiviestinnän ammattitutkinto ja erikoisammattitutkinto sekä myynnin ammattitutkinto. Tutkinnot voidaan suorittaa myös oppisopimuksella sekä aikuiskoulutuksena. Markkinoinnin ja myynnin koulutusta tarjotaan myös etä- ja verkkokoulutuksena.

Opiskelu ulkomailla

Jos olet kiinnostunut opiskelusta ulkomailla, on opiskelijavaihto yleisin tapa. Vaihtoon voi päästä opiskelijavaihto-ohjelmien kautta tai hankkimalla vaihto-opiskelupaikkansa itse. Suomalaiset oppilaitokset osallistuvat moniin erilaisiin vaihto-ohjelmiin, joiden lisäksi niillä saattaa olla omia vaihtosopimuksia. Jos kuitenkin haluat suorittaa koko markkinointi- tai myyntikoulutuksen ulkomailla, kannattaa sinun ottaa suoraan yhteyttä kiinnostuksesi kohteena olevaan kouluun saadaksesi kaikki tarvittavat tiedot.

MyyntiMarkkinointi ja myynti työelämässä

Markkinointia ja myyntiä opiskellut voi työskennellä teollisuudessa, palveluissa tai kaupan alalla. Työtehtävät voivat käsitellä esim. projektien johtamista ja kommunikaatiota. Monet kaupallisen markkinointikoulutuksen omaavat työskentelevät yritysten markkinointiosastoilla, jossa työtehtävät voivat vaihdella aina markkinointi- ja mainoskampanjoiden suunnitelusta markkina-analyysien muodostamiseen. Graafiseen työhön suuntautuneet voivat työskennellä esim. mainostoimistossa tai kirjapainossa.

Markkinointipäällikkö
Yleensä markkinointipäälliköltä edellytetään kaupallisen alan koulutusta, mutta markkinointipäälliköllä voi olla myös yrityksen toimialaan liittyvä peruskoulutus sekä markkinointiin ja mainontaan liittyvää jatkokoulutusta. Esimerkiksi elektroniikka-alan yrityksen markkinointipäälliköllä voi olla insinöörin koulutus.

Markkinointipäällikkö vastaa yrityksen markkinoinnin suunnittelusta ja toteutuksesta. Tehtäviin kuuluu markkinatutkimusten tekoa, mainoskampanjoiden laatimista ja toteuttamista sekä asiakassuhteiden hoitoa. Markkinointipäällikön on tunnettava hyvin yrityksen toimiala, tuotteet ja asiakkaat. Työssä tarvitaan markkinointiosaamista, johtamistaitoja sekä kansainvälisissä tehtävissä kielitaitoa ja kulttuurien tuntemusta.

Markkinointi & Myynti

Tulevaisuuden näkymät

Markkinointialaa kuvastavat muutokset, epävarmuus ja kova kilpailu, sillä yritysten mainosbudjetit ovat hyvin herkkiä suhdannevaihteluille. Alalle tulevilta vaaditaan aiempaa korkeampaa koulutusta, vahvaa ammattitaitoa ja usein myös kansainvälistä kokemusta. Markkinoinnissa työkokemus on valttia, kun taas myyntialalla persoonam avulla voi päästä pitkälle.

Markkinointiviestintä on teknistynyt nopeasti ja monipuoliset tietotekniikkataidot ja uusien medioiden (Internet, mobiili) tuntemus edesauttaa työllistymistä. Markkinointialalle haluavan pitää myös olla aktiivinen ja oma-aloitteinen. Yksi hyvä keino alalle pääsyyn on työharjoittelu mainostoimistossa.

Vertaile koulutuksia