Sivuston käyttötapa: Mobiili
Näyttää 1-12 yhteensä 12 tulosta
Näyttää 1-12 yhteensä 12 tulosta
 

Svenskspråkiga utbildningar - ruotsinkielisiä koulutuksia -aiheisista koulutuksista lisätietoa alla:

Suomessa löytyy useita ruotsinkielisiä oppilaitoksia sekä ruotsinkielistä koulutusta suomenkielisen ohella järjestäviä kouluja. Koulutukset eivät missään nimessä ole tarkoitettu ainoastaan ruotsia äidinkielenään puhuville, vaan myös suomenkielisiä rohkaistaan aktiivisesti hakeutumaan koulutuksiin. Tiettyihin koulutuksiin on olemassa kielikoe, jonka kuitenkin useimmat hyvän "kouluruotsin" omaavat selvittävät. Ruotsin kielellä opiskelu tarjoaa erinomaisen keinon työelämässäkin tärkeän ruotsin kielen vahvistamiseen.

Vill du studera på svenska i Finland?

Idag finns det ungefär 290 000 finlandssvenskar i Finland, ca 5,5 % av landets befolkning. De flesta finlandssvenskar bor längs med kusten i Nyland, Åboland med skärgård samt Österbotten. Åland med sina 27 000 invånare är helt svenskspråkigt.

För dem som vill studera på svenska i Finland finns det två möjligheter. Antingen studera vid ett helt svenskspråkigt eller ett tvåspråkigt läroverk. Vid den senare har man rätt att avlägga tentor och examen på svenska även om undervisningsspråket är huvudsakligen på finska.

Efter att ha fullgjort utbildning av andra graden, finns det följande utbildningsalternativ att välja mellan:

  • Yrkesskola
  • Yrkeshögskola
  • Universitet/högskola
  • Folkhögskola
  • Distans- och nätstudier
  • Vuxenutbildningar
Vertaile koulutuksia