Sivuston käyttötapa: Mobiili

Yhteiskunnallinen linja

Voionmaan koulutuskeskus
Yhteenveto
1 lukuvuosi
Opintotukikelpoinen
Joustava aloitus
   
Lähiopetus
Tampere
Kansanopistot

Video

Voionmaan koulutuskeskuksen elokuva-alan opiskelijoiden koululle tekemä mainos opiskelijahakua varten. Kevät 2021.

Yhteiskunnallinen linja

Yhteiskunnallisella linjalla voit opiskella historiaa, hallintotieteitä, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta.

Lukuvuoden aikana suoritetaan yhden aineen perusopintokokonaisuuden opinnot 20-25 opintopistettä. Opinnot tehdään Tampereen yliopiston avoimen yliopiston vaatimusten mukaisesti. 

Koulutuksessa on mahdollista opiskella Akateeminen englanti, jos selvittää tasokokeen. Kieliopintojen sisältö sovitaan henkilökohtaisessa haastattelussa opintojen alussa. 

Kuhunkin oppiaineeseen otetaan rajoitettu osallistujamäärä. Historiaan ja hallintotieteisiin otetaan 10 opiskelijaa, politiikan tutkimukseen 20 ja yhteiskuntatutkimukseen 30 opiskelijaa.

Koulutuksen sisältö ja toteutus

Avoimen yliopiston opinnot, opiston lähiopetus ja perehdyttämiskoulutus auttavat sinua opinnoissa suoriutumisessa sekä pääsykokeissa. Opit lukuvuoden aikana akateemisen opiskelun käytäntöjä, kuten luento-opetuksen menettelytavat, kirjatentteihin valmistautumiset, Moodlen käytön, tieteellisen kirjoittamisen sekä informaation hakukäytännöt.

Lukuvuoden opetukseen sisältyy lukupiirit ylioppilastutkintolautakunnan arvosanojen korottamiseksi. Viime lukuvuonna oli uskonnon, matematiikan ja psykologian sekä äidinkielen lukupiirit. Jokaiseen lukupiiriin annettiin lähiopetusta. Lukupiirejä on perustettu tarpeen mukaan.

Jos olet aikaisemmin opiskellut hallintotiedettä, historiaa, politiikan tutkimusta tai yhteiskuntatutkimusta, voit opiskella korvaavasti muita opintoja, joita tarjonnastamme löytyy.

Opiskeltavat aineet

Hallintotiede

 • Johdatus oikeusjärjestykseen* (pakollinen kurssi moniin myöhempiin opintoihin)
 • Julkisen talousjohtamisen perusteet
 • Ympäristön ja alueiden poliittisuus
 • Johdatus kunta- ja aluejohtamiseen
 • Johdatus hallintotieteeseen** (suosittu kurssi – opistolla 10 opiskelijan kiintiö)

Historia

 • Johdatus historiantutkimukseen
 • Esimoderni Eurooppa
 • Moderni yhteiskunta
 • Globaali maailma
 • Teemaseminaari

Politiikan tutkimus

 • Kansainvälisen politiikan johdantokurssi
 • Valtio-opin johdantokurssi
 • Poliittiset aatteet ja ideologiat
 • Poliittiset ongelmat muuttuvissa konteksteissa

Yhteiskuntatutkimus

 • Johdatus yhteiskuntatutkimukseen
 • Näkökulmia yhteiskuntaan
 • Empiirinen yhteiskuntatutkimus
 • Sosiaalisen maailman käsitteellistäminen
 • Tiede, tutkimus ja kirjoittaminen
 • Yhdenvertaisuus ja sukupuolten tasa-arvo yhteiskunnassa

Hallintotieteen opiskelussa on monia poikkeuksia. Johdatus oikeusjärjestykseen kurssi on tarpeen opiskella, jotta voi ilmoittautua moniin yritysjuridiikan tai julkisoikeuden aineopintoihin.

Yhteiskuntatutkimus poikkeaa monista muista tieteistä.  Siihen on nykyisessä pääsykoevalinnassa todistusvalinta tai näyttöreitti yliopistoon. Näyttöreitissä suoritetaan johdatus yhteiskuntatutkimukseen kurssi (5 op), jonka parhaat pääsee haastatteluun, joista valitaan yliopistoon, jos henkilöt ovat sopivia. Myös perusopinnot (25 op) tai vielä laajemmin alaa opiskelleista henkilöistä parhaimmisto pääsee haastatteluprosessiin.

Valinnaiset lisäopinnot

Lisäopinnot on tarkoitettu henkilöille, joilla on perusopintoja suoritettu ja he haluavat siihen korvaavia opintoja eikä heillä ole kiinnostusta muihin tarjottuihin perusopintoihin. Myös henkilöt, jotka haluavat syventää opintojaan sovitulla henkilökohtaisella opetussuunnitelmallaan voivat opiskella lisäopintoja. Voinmaan ei anna lisäopintoihin lähiopetusta, vaan opiskelija opiskelee yliopiston avoimet opinnot. Lisäopintoihin pääsyyn on avoimen yliopiston päättämiä rajoituksia.

Lisäopinnoista keskustellaan opintojen alussa, kun jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

Hakeminen

Pääsyvaatimuksena Voionmaan koulutuskeskuksen medialinjoille ovat 18 vuoden ikä ja kiinnostus alaan. Aikaisempaa työkokemusta tai opintoja ei vaadita.

Kysy hakuajoista ja hakemisesta Voionmaan koulutuskeskukselta.

Koulutukseen voidaan ottaa uusia opiskelijoita myös kesken lukuvuoden. Kysy opiskelupaikkoja suoraan oppilaitoksesta.

Kustannukset

Opinnot ovat päätoimista ja maksullista opiskelua ja oikeuttavat opintotukeen. Tarkemmat tiedot kustannuksista löydät opiston kotisivuilta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Yhteiskunnallinen linja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Voionmaan koulutuskeskus

Tervetuloa Voionmaan koulutuskeskukseen!

Voionmaan koulutuskeskus on viestintään ja taiteeseen erikoistunut oppilaitos, joka sijaitsee Tampereen yliopiston TietoPinni -rakennuksessa. Voionmaan koulutuskeskuksessa opiskelee vuosittain reilut 100 opiskelijaa kansanopistolinjoilla. Mediakoulutuksen lisäksi tarjolla on avoimen yliopiston koulutuslinjat kasvatustieteistä, psykologiasta, hallintotieteistä, yhteiskuntatutkimuksesta sekä politiikan tutkimuksen ja historian opintoja. Lukuvuoden mittainen kansanopistokoulutus alkaa...


Lue lisää oppilaitoksesta Voionmaan koulutuskeskus ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Voionmaan koulutuskeskus

TietoPinni, Tampereen yliopisto
Kanslerinrinne 1
33100 Tampere

 Näytä puhelinnumero
www.voio.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Yhteiskunnallinen linja täytä seuraavat tiedot:

Mistä haluat lisätietoja? *
Koulutuksen sisältö
Koulutuksen toteutustavat
Koulutuksen alkamisajankohta
Hakukriteerit
Hakeminen
Jostain muusta, mistä? (selvennä viestikentässä)