Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina -koulutus

Pohjois-Savon opisto
Yhteenveto
9 kuukautta
elokuu 2023
   
Lähiopetus
Kuopio
Kansanopistot
Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina

Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina -koulutus

Koulutus on suunniteltu erityisesti työelämästä jonkin aikaa poissaolleille ja sinne paluuta suunnitteleville, sekä työelämään palaaville, jotka kaipaavat lisävalmiuksia digitaitoihinsa. Koulutus on suunnattu myös henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita visuaalisesta suunnittelusta ja digitaalisen median ammateista. Koulutukseen ei vaadita alan pohjakoulutusta.

Koulutuksen sisältö

Opiskelija saa perustiedot ja -taidot toimisto-ohjelmien käyttöön, visuaalisten sisältöjen suunnitteluun ja valmistamiseen, valokuvaukseen ja kuvankäsittelyyn, graafiseen suunnitteluun, verkkosivujen toteutukseen sekä vektorigrafiikan ja infografiikan toteuttamiseen.

Opiskelijat oppivat valokuvauksen käytännöt ja kuvankäsittelyn työnkulun Photoshopista taitto-ohjelmiin ja verkkosivuille. Opintojen myötä opitaan vektorigrafiikan käyttömahdollisuuksia sekä luomaan kuvallisesti mielenkiintoisia teoksia. Opiskelijat saavat myös palautetta töistään ja edistymisestään sekä kannustavan yhteisön.

Opinnoissa verkostoidutaan erilaisten toimijoiden kanssa ja tutustutaan alan ammattilaisten työskentelyyn opintovierailuiden ja vierailevien luennoitsijoiden kautta. Opiskelijat saavat hyvät valmiudet hyödyntää digitaalisia ohjelmistoja niin ammatissa, harrastuksissa kuin alan jatko-opinnoissakin.

Opetuksen pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Opinnot sisältävät myös itsenäistä työskentelyä, jolloin opiskelijat saavat riittävästi aikaa työstää rauhassa oppimistehtäviä ja henkilökohtaisia projekteja.

Rungon opinnoille antaa visuaalisen suunnittelun ohjelmistojen käytön opiskelu sekä sisällön tuottaminen henkilökohtaisiin tarpeisiisi. Yhtenä pohjana on myös visuaalisen ajattelun periaatteiden ymmärtäminen ja henkilökohtaisen ymmärryksen laajentaminen kuvallisessa ongelmanratkaisussa.

Ohjelmistoina käytetään mm. Office 365 ohjelmistoja, sekä Adobe CC-ohjelmistoja, mm. Photshop, Illustrator ja InDesign.

Opinnot jakautuvat viiteen opetusjaksoon,joista voit valita oman mielenkiintosi mukaan yhden tai useampia, vaikka kaikki. Jokainen opintojakso muodostaa oman kokonaisuutensa, mutta ne limittyvät toisiinsa suuremmaksi kokonaisuudeksi, jossa edetään perusteista yhä syvempään osaamiseen ja osaamisen hyödyntämiseen eri tilanteissa.

Opintojaksot ja opetuksen painopisteet

1. Oppiminen digitaalisissa ympäristöissä

  • Opiskelija osaa käyttää opinnoissa tarvittavia oppimisalustoja tarkoituksenmukaisesti sekä tietokoneella että mobiilialustalla.
  • Käytettävät ohjelmistot: Office 365

2. Digitaalinen julkaisu ja sisällöntuotanto

Opiskelija hallitsee digitaalisen julkaisemisen perusteet ja osaa tehdä digitaalisia julkaisuja mm. esitteitä, flyereita ja julisteita. Opiskelija osaa suunnitella ja käsikirjoittaa sisältöjä sekä tuottaa muun niitä varten tarvittavan materiaalin.

  • Käytettävät ohjelmistot: Office 365, Adobe CC

3. Verkkosivun suunnittelu ja verkkoportfolio

  • Opiskelija hallitsee verkkosivun suunnittelun perusteet ja osaa rakentaa graafisella editorilla itselleen verkkosivut sekä tuottaa niille tarkoituksenmukaista materiaalia.
  • Käytettävät ohjelmistot: Office 365, Adobe CC, WIX

4. Infografiikka ja esityksen rakentaminen

  • Opiskelija syventää käsitystään informaatiomuotoilusta ja visuaalisesta suunnittelusta sekä perehtyy infografiikan toteuttamisessa käytettäviin ohjelmistoihin.
  • Käytettävät ohjelmistot: Office 365, Adobe CC

5. Verkkokoulutus ja webinaarin järjestäminen

  • Koulutuksessa opiskelija oppii rakentamaan verkkokurssin ja pitämään verkkoluennon valitsemastaan aiheesta.
  • Käytettävät ohjelmistot: Office 365, Adobe CC

Hakeminen

Koulutus ja sen eri jaksot ovat suunnattu työelämään palaaville tai sitä harkitseville sekä työssään tai opinnoissaan opiskeltavia asioita tarvitseville. Varsinaisia pääsyvaatimuksia ei ole. Opiskelijat valitaan haastattelujen pohjalta, hakemusjärjestyksessä.

Koulutukseen haetaan oppilaitoksen omien sivujen kautta.

Kustannukset

Koulutus on maksutonta.

Koulutus oikeuttaa opintotukeen, jos hakijan henkilökohtaisten opintotuen edellytykset täyttyvät. Hakijan on varmistettava asia Kelalta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina -koulutus? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Pohjois-Savon opisto

Pohjois-Savon opisto

Pohjois-Savon opisto toivottaa Sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelemaan. Opiston kansanopistolinjat tarjoavat eri-ikäisille mahdollisuuden oppia ja opiskella erilaisia taitoja digisuunnittelussa ja sisustussuunnittelussa. Opistolla järjestetään lyhytkursseja, jotka täydentävät vapaan sivistystyön koulutustarjontaa Kuopion seudulla. Pohjois-Savon opisto on myös ammatillinen oppilaitos. Opisto kouluttaa koko Itä-Suomen...


Lue lisää oppilaitoksesta Pohjois-Savon opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Pohjois-Savon opisto

Kansanopistotie 32
70800 Kuopio

 Näytä puhelinnumero
www.psko.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Digi­taaliset työ­välineet ja digi­taali­suus työ­elämä­taitoina -koulutus täytä seuraavat tiedot: