Sivuston käyttötapa: Mobiili

Kauppatieteen linja

Päivölän opisto
Yhteenveto
1 lukuvuosi
suomi
Opintotukikelpoinen
Syyskuussa
   
Lähiopetus
Päivä-monimuotokoulutus
Tarttila
Kansanopistot

Kauppatieteen linja

Kauppa- ja yhteiskuntatieteiden linja

Kauppatieteen linja

Päivölän opiston kauppatieteen linja tarjoaa monipuolisia ja innovatiivisia opiskelutapoja ja -mahdollisuuksia. Kauppatieteen linjalla opiskelet Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston kauppatieteen perusopinnot ja johtamisen aineopinnot, yhteensä 60 op sekä avoimen väylän pakollisen aineen taloustieteen perusteet 6 op.

Opintojen sisältö

Opintoihin sisältyy kauppatieteen perusopinnot sekä johtamisen aineopinnot.

Kauppatieteen perusopinnot (30 op)

Perusopintojen tavoitteena on johdatella opiskelija kauppatieteen opiskeluun ja antaa perustiedot keskeisistä aihealueista. Opinnoissa tutkitaan yritysten ja organisaatioiden toiminnan ohjaamiseen ja päätöksentekoon liittyviä keskeisiä ongelmia sekä yritysten ja muun yhteiskunnan välisiä suhteita. Opetus tapahtuu Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston opetussuunnitelman mukaisesti, kiinteässä yhteistyössä yliopiston kanssa.

 • Johtamisen perusteet, 6 op
 • Markkinoinnin perusteet, 6 op
 • Laskentatoimen perusteet, 6 op
 • Rahoituksen perusteet, 6 op
 • Liiketoiminnan ja yrittäjyyden perusteet, 6 op

Johtamisen aineopinnot (30 op)

Johtamisen opinnoissa opiskelija perehtyy organisaatioihin, niiden johtamiseen ja johtajuuteen. Ihmisten ja asioiden johtamista opiskellaan eri näkökulmista, esimerkiksi henkilöstö- ja muutosjohtamista sekä strategista johtamista. Johtajuuden opinnoissa paneudutaan ihmisten johtamiseen ja organisaatioihin työyhteisönä. Hyvä johtajuus ja esimiestyö? Kuinka kilpailukykyä parannetaan tai miten organisaatiomuutosta johdetaan? Johtamisen opinnoissa käsitellään mm. näitä kysymyksiä. Opinnot antavat valmiuksia soveltaa oppimaansa kriittisesti käytännön esimies- ja johtamistilanteissa, organisaatioiden kehittämisessä sekä tehokkaassa toiminnan organisoinnissa.

 • Osuustoiminnan idea ja osuuskunta yritysmuotona, 6 op
 • Muutoksen johtaminen, 6 op
 • Johtajuus ja esimiestyö, 6 op
 • Henkilöstövoimavarojen johtaminen, 6 op
 • Luottamus johtamisen voimavarana ja taitona, 6 op

Taloustieteen perusteet (6 op)

Opintojakson tavoitteena on tutustuttaa opiskelija kansantaloustieteen perusperiaatteisiin, käsitteisiin ja menetelmiin, kuten kuluttajan ja yrityksen sekä markkinoiden toimintaan, makrotaloudellisiin ilmiöihin kuten työttömyyteen, inflaatioon, suhdannevaihteluihin ja talouspolitiikkaan.

Kurssin suoritettuaan opiskelija on omaksunut perustiedot yllä mainituista ydinasioista ja kykenee soveltamaan tietoja ja osaamista sekä omaksumaan kansantaloustieteen myöhempien kurssien tietoja ja taitoja.

Opintojen toteutus

Kauppatieteen linjan opinnot tutustuttavat sinut liike-elämän keskeisiin asioihin ja mahdollistavat siten helpomman opiskelun yliopiston kauppatieteiden linjalla. Päivölän opinnot hyväksiluetaan suoraan Itä-Suomen yliopistoon.

Kauppatieteen linjalla toteutetaan monipuolisia pedagogisia opetusmenetelmiä, jolloin jokaiselle opiskelijalle löytyy oma tapa oppia asioita. Opetusta toteutetaan perinteisten luentojen lisäksi tiedon prosessoinnilla kuten ryhmätöillä, reflektiivisillä keskusteluilla ja soveltavilla tehtävillä.

Päivölän kauppatieteen linja toteuttaa passiivisen oppimisen sijaan hyväksi todettua ns. käänteistä oppimismetodia "flipping learning". Näin opinnot valmentavat hyvin myös itsenäiseen ja soveltavaan yliopisto-opiskeluun. Opintojen edistymistä tuetaan henkilökohtaisilla keskusteluilla (HOPS), ja opettajan antamalla tuella pysyt paremmin opintosuunnitelmassa ja -aikataulussa. Kauppatieteen linjalla opitaan myös tehokas opiskelutapa, joka auttaa keskittymään sekä oppimaan stressinhallinnan keinoja. Päivölän opistossa opetuskielenä on suomi.

Hakeminen ja kelpoisuus

Päivölän opiston kauppatieteen linja on tarkoitettu kaikille niille jotka haluavat hyvän pohjan kauppatieteelliselle osaamiselleen sekä parantaa valmiuksiaan hakea kauppatieteellisiin jatko-opintoihin yliopistoihin. Linja on tarkoitettu myös työ- ja organisaatiopsykologian opinnoista kiinnostuneille mahdollistaen laajan opintokokonaisuuden suorittamisen opistossa.

Tutkinto / todistus

Todistus suoritetuista opinnoista.

Kustannukset

Kauppatiedelinjan opintomaksu suoritetaan kahdeksassa (8) erässä (syys-huhtikuussa): 

 • 2 hh (aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen) 4800 € (600 €/erä)
 • 1 hh (aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen) 5840 € (730 €/erä) Rajoitettu määrä!
 • Ilman majoitusta (aamupala, lounas, päiväkahvi ja päivällinen) 4000 € (500 €/erä)

Lisäksi opiskelija maksaa Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston rekisteröintimaksut kauppatieteen perusopinnoista, johtamisen aineopinnoista ja taloustieteen perusteista suoraan avoimeen yliopistoon. Maksamalla rekisteröintimaksut, saat käyttöösi Moodlen oppimisympäristön ja opintosi kirjataan Itä-Suomen yliopiston avoimen yliopiston suoritusrekisteriin.

Useimmat opiskelijat asuvat Päivölässä opintojen ajan. Majoittuminen tapahtuu kahden hengen huoneissa. Yhden hengen huoneita on rajallisesti ja niistä peritään lisämaksu. Yhden hegen huoneita kannattaa tiedustella ajoissa ennen opintojen alkua. Asumiseen sisältyy kaikki ruokailut opiskelupäivinä (maanantain aamiaisesta perjantain lounaaseen). Opiskelijoiden käytössä on langaton nettiyhteys.

Opintotuki

Opinnot kuuluvat Kelan opintotukijärjestelmän piiriin. Opintiohin saatu opintotuki ei vaikuta korkeakoulun ja yliopiston opintotukikuukausiin. Opiskelupaikka Päivölän opistossa ei muuta asemaa ensikertalaiskiintiössä jatko-opintoihin haettaessa.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kauppatieteen linja? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Päivölän opisto

Päivölän opisto

Päivölän opisto

Päivölä vastaa tämän päivän koulutustarpeisiin! Päivölän opisto tarjoaa kattavan valikoiman opiskelumahdollisuuksia. Oli kiinnostuksesi kohteena sitten oikeustiede, luonnontieteet, matematiikka, kauppa- ja yhteiskuntatieteet, kuvataide, arkkitehtuuri tai vaikkapa matkailu  – Päivölän valikoimasta löydät sinulle sopivimman vaihtoehdon.  Voit suuntautua kauppatieteisiin, jolloin 60 op suorittaminen...


Lue lisää oppilaitoksesta Päivölän opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Päivölän opisto yhteystiedot

Päivölän opisto

3-tien varressa: 45km Tre, 35km HML, 135km Hki
Päivöläntie 52
37770 Tarttila

 Näytä puhelinnumero
www.paivola.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kauppatieteen linja täytä seuraavat tiedot:

Saatat olla kiinnostunut myös näistä: