Liikunta ja terveys

Vapaa akatemia
Yhteenveto
1 lukukausi
21.8.2023
Viimeinen hakuaika: 10.8.2023
   
Lähiopetus
Lahti
Kansanopistot

Liikunta ja terveys

Kiinnostavatko liikuntaan, terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kysymykset? Tähtäätkö alan yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin? Oletko tuleva  liikunnanopettaja, fysioterapeutti tai muu liikunta- ja hyvinvointialan asiantuntija?

Tiedekoulutuksen liikunnan ja terveyden alan opinnot perehdyttävät sinut ihmisen kehosta mitattavan hyvinvointitiedon perusteisiin sekä hyvinvoinnin edistämisen ja valmennuksen teemoihin.

Koulutuksen ytimen muodostaa avoimen yliopiston liikunta- ja hyvinvointiosaamisen opintokokonaisuus, joka käsittää opintojaksoja liikuntabiologiasta ja -psykologiasta.  Ymmärrystäsi ihmisen terveydestä ja hyvinvoinnista syventävät terveystieteen ja ravitsemustieteen opintojaksot. Tarjolla on myös osia psykologian ja kasvatustieteen perusopinnoista. – Liikunta- ja hyvinvointiala on kasvava alue, jolla yhä monialaisempaa osaamista tarvitaan ja arvostetaan .

Itsenäisen työskentelyn ja itseohjautuvuuden rinnalla opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen. Työskentelytavoissa korostuvat opiskelijoiden aktiivinen läsnäolo ja ja keskinäinen vuorovaikutus. Erilaiset soveltavat kurssit sekä työelämäopinnot tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen.

Koulutuksen opinto-ohjelmassa pääosassa on avoimen yliopiston opinnoista koostuva kokonaisuus (25 op).

Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kokonaisuus (JYU, 15 op) koostuu seuraavista opintojaksoista:

 • Orientaatio liikunta- ja hyvinvointiosaamiseen
 • Kehosta mitattava hyvinvointitieto
 • Hyvinvointivalmennus elintapamuutoksen tukemisessa
 • Liikunta- ja hyvinvointiosaamisen kehittyminen
 • Kehosta mitattavan hyvinvointitiedon analyysi ja tulkinta
 • Liikuntapsykologian perusteet

Terveystieteiden (JYU) ja ravitsemustieteiden (UEF) opinnot (valitaan vähintään 10 op):

 • Liikunta, terveys ja hyvinvointi elämänkulussa
 • Lasten ja nuorten liikunta ja terveys
 • Liikunnan ja urheilun pedagogiikka
 • Fysiologian perusteet
 • Ravitsemustieteen perusteet
 • Ravitsemus ja elintavat

Myös kieli- ja viestintäopinnot (englanti, puheviestintä) sekä yksittäisiä muiden tieteenalojen opintojaksoja järjestetään yliopiston (JYU, UEF) tutkintovaatimusten mukaisesti.

Hakeminen

Opiskelijavalinnan keskeisiä kriteerejä ovat

 • suoritetut lukio-opinnot,
 • opiskelumotivaatio ja kiinnostus liikunta- ja hyvinvointialaa kohtaan
 • mahdollisuus ja halu sitoutua päätoimiseen opiskeluun Lahdessa

Vastaa harkiten ja huolella hakemuksen kohtiin, joissa kysytään tavoitteistasi ja kiinnostuksestasi alaa kohtaan. Hakemuksessa on myös pieni ennakkotehtävä, jolla voit osoittaa valmiutesi tieteelliseen ajatteluun ja kirjoittamiseen.

Kustannukset

Opiskelu Vapaan akatemian koulutuksissa on maksullista. 

Opiskelu on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen.

Katso lisätietoja oppilaitoksen sivuilta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Liikunta ja terveys? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia on ensisijaisesti yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tähtäävien nuorten aikuisten koulu. Akatemiassa voit opiskella teatterialaa, visuaalisia taiteita sekä ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä tieteenaloja. Lukuvuoden mittaiset koulutukset antavat valmiuksia ja varmuutta tutkintotavoitteisiin opintoihin aikovalle. Opiskelu oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä...


Lue lisää oppilaitoksesta Vapaa akatemia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vapaa akatemia

Sammonkatu 8
15140 Lahti

 Näytä puhelinnumero
www.lahdenkansanopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Liikunta ja terveys täytä seuraavat tiedot: