Kasvatustiede

Vapaa akatemia
Yhteenveto
1 vuosi
Opintotukikelpoinen
   
Lahti
Kansanopistot
Kasvatustieteen opinnot

Kasvatustiede

Kiinnostaako kasvatukseen, oppimiseen ja ohjaamiseen liittyvät kysymykset? Tähtäätkö kasvatus- ja opetusalan korkeakouluopintoihin? Oletko tuleva luokanopettaja, lastentarhanopettaja, opinto-ohjaaja, erityisopettaja tai muu kasvatuksen ammattilainen? Kasvatustieteen koulutuksessa perehdyt eri-ikäisten ihmisten oppimiseen ja ohjaamiseen ja kehität akateemisia opiskelutaitojasi. Samalla parannat mahdollisuuksiasi saada haluamasi opiskelupaikka.

Tässä koulutuksessa saavutat laaja-alaista ymmärrystä kasvatuksen ja opetuksen ajankohtaisista ilmiöistä suorittamalla avoimen yliopiston kasvatustieteen perusopinnot.

Kasvatustieteen opintojen sisältö

Kasvatustieteen alan koulutuksessa käsitellään monipuolisesti kasvatustieteiden keskeisiä ja ajankohtaisia ilmiöitä ja avataan näkymiä alan työtehtäviin ja vaatimuksiin. Lukuvuoden aikana opiskelijan kyky soveltaa kasvatustieteisiin liittyviä tietojaan sekä pohtia ja käsitellä oppiaineeseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä nousee uudelle tasolle.

Oppimisen ja ohjaamisen kysymyksiin perehdytään myös muita tieteenaloja hyödyntäen. Kasvatustieteen alan opiskelija voi täydentää opinto-ohjelmaansa esim. psykologian, terveystieteiden ja/tai ravitsemustieteiden opintojaksoilla, jotka samalla toimivat johdantona näihin oppiaineisiin.

Vapaan akatemian tiedekoulutuksessa kiinnitetään erityistä huomiota yliopisto-opinnoissa tarvittaviin valmiuksiin. Samalla opiskelija saa tukea henkilökohtaisten tavoitteiden asettamiseen ja saavuttamiseen. Opetuksessa rohkaistaan verkostoitumiseen ja yhdessä tekemiseen painottamalla työskentelytavoissa opiskelijoiden aktiivista osallistumista ja keskinäistä vuorovaikutusta. 

Erilaiset yhteistyöprojektit päiväkotien ja koulujen kanssa, taito- ja taideaineiden kurssit sekä kolme viikkoa kestävä työssäoppimisjakso tuovat opintoihin käytännönläheisyyttä.

Kasvatustieteen alan opinnot tukevat hyvin myös VAKAVA-kokeen kumpaankin vaiheeseen valmistautumista. Vapaan akatemian opiskelijana saat valmennusta ja vinkkejä, joiden avulla voit menestyä.

Avoimen yliopiston opinnot

Koulutuksen opinto-ohjelman ytimessä ovat Jyväskylän yliopiston tutkintovaatimusten mukaisetkasvatustieteen perusopinnot (25 op). Opinnoissa huomioidaan varhaiskasvatustieteen, yleisen kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen näkökulmat. Suoritukset voi myöhemmin liittää osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa. Kasvatustieteen perusopinnot koostuvat seuraavista opintojaksoista:

  • Oppiminen ja ohjaus
  • Kasvatus, yhteiskunta ja muutos
  • Osaaminen ja asiantuntijuus
  • Tieteellinen ajattelu ja tieto
  • Vuorovaikutus ja yhteistyö

Myös kieli- ja viestintäopintoja (englanti, puheviestintä) sekä muiden alojen (psykologia, terveystieteet, ravitsemustiede) yksittäisiä opintojaksoja järjestetään yliopiston (JY, TY)  tai ammattikorkeakoulun (LAB, XAMK) tutkintovaatimusten mukaisesti. Suoritukset voi myöhemmin liittää osaksi yliopisto- tai amk-tutkintoa.

Huom! Opiskelijan on halutessaan mahdollista suorittaa lukuvuoden aikana kaksi perusopintokokonaisuutta, esim. kasvatustieteessä ja psykologiassa. Tämä edellyttää vahvaa motivaatiota, hyviä opiskelutaitoja sekä sitoutumista aikatauluihin.

Hakeminen

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake oppilaitoksen kotisivuilla. 

Tutkinto / todistus

Valmentava koulutus, kansanopistolinja

Kustannukset

Opiskelu kansanopistolinjalla on maksullista. Kysy lisätietoa opintomaksuista Vapaasta akatemiasta.

Opiskelu Vapaassa akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Kasvatustiede? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia

Vapaa akatemia on ensisijaisesti yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tähtäävien nuorten aikuisten koulu. Akatemiassa voit opiskella teatterialaa, visuaalisia taiteita sekä ihmisen kasvuun, kehitykseen ja hyvinvointiin liittyviä tieteenaloja. Lukuvuoden mittaiset koulutukset antavat valmiuksia ja varmuutta tutkintotavoitteisiin opintoihin aikovalle. Opiskelu oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä...


Lue lisää oppilaitoksesta Vapaa akatemia ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

Vapaa akatemia

Sammonkatu 8
15140 Lahti

 Näytä puhelinnumero
www.lahdenkansanopisto.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Kasvatustiede täytä seuraavat tiedot: