Kansanopistot

Nuorten Opistovuosi

Karstulan Evankelinen Opisto, paikassa Karstula
Pituus
1 vuosi
Seuraava aloitus
Joustavasti ympäri vuoden (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Pituus
1 vuosi
Seuraava aloitus
Joustavasti ympäri vuoden (+2 toteutusta)
Viimeinen hakuaika
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku
Toteutustapa
Lähiopetus
Kaipaatko lisätietoja? Kysy lisää 👍

Video

Nuorten Opistovuosi

Luovuutta kuvastava piirros

Nuorten Opistovuosi -linjoilla voit harjoitella itsenäistä elämistä ja arjenhallintaa sekä kehittää valmiuksiasi kohti hoiva-alan, kasvatusalan, luovien alojen, liikunta- ja hyvinvointialan, ympäristöalan tai yrittäjyyden jatko-opintoja.

Lukuvuoden mittaiset Opistovuosi -koulutukset antavan oivallisen tilaisuuden toisen asteen koulutukseen valmistautumiseen sekä oman elämänpolun löytämiseen.  Opistovuosi-opinnot tarjoavat mahdollisuuden kasvaa kohti omaa täyttä potentiaalia ja luovat pohjaa oppimiselle koko elämän jatkuvana prosessina.

Lukuvuoden aikana on myös mahdollista korottaa peruskoulun arvosanoja.

Koulutus sopii erityisesti nuorille, jotka;

 • haluavat parantaa perustaitoja ja opiskeluvalmiuksia menestyäkseen toisen asteen opinnoissa
 • kaipaavat tukea opiskelumotivaation löytämiseen
 • haluavat selkiyttää tulevaisuuden suunnitelmiaan
 • löytävät kansanopistoista itseä kiinnostavia suuntautumisopintoja
 • tarvitsevat tukea elämänhallintavalmiuksien ja arjen taitojen vahvistamisessa
 • hyötyvät yhteisöllisyydestä, henkilökohtaisesta ohjauksesta sekä ohjatusta asumisesta
 • TAI jotka ovat keskeyttäneet ammatillisen koulutuksen tai lukion ja kokevat Opistovuosi-opinnot itselleen mielekkäiksi ja kiinnostaviksi

Opintojen rakenne

Nuorten Opistovuosi – koulutukset koostuvat opetussuunnitelman mukaisista yhteisistä opinnoista sekä valitun Opistovuosi-koulutuksen mukaisista suuntautumisopinnoista. Jokaisen opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, johon suunnitellaan opiskelijan näköinen opintojen rakenne.

Kaikille oppivelvollisille yhteiset opinnot (noin puolet opinnoista)

 • Arjen taidot ja elämänhallinta
 • Opiskelu-, itsetuntemus ja työelämätaidot
 • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
 • Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisutaidot
 • Aktiivinen kansanlaisuus
 • Opiskelu- ja urasuunnittelutaidot

Valitun suuntautumisalan mukaiset opinnot (noin puolet opinnoista)

 • Hoivan Opistovuosi

  on suunnattu sosiaali- ja terveysalasta, erityisesti ikääntyneen väestön sekä tukea tarvitsevien toimintakyvyn tukemisesta, avustamisesta kiinnostuneille. Koulutus mahdollistaa tutustumisen sosiaali- ja terveysalan keskeisiin sisältöihin ja työympäristöihin, kuten päiväkotiin, lasten- ja nuorten sosiaali- ja terveyspalveluihin, kotihoitoon sekä asumispalveluihin.

  Lukuvuoden tavoitteena on saada kokemusta erilaisista asiakkaista ja heidän tarpeistaan sekä avustamisesta. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saa kokemusta ja oppia virike- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä ja ohjaamisesta kohderyhmä huomioiden. Lisäksi koulutuksen tavoitteena on hankkia sosiaali- ja terveysalan perustietoa jatko-opintoja varten.

 • Hyvinvoinnin Opistovuosi

  mahdollistaa tutustumisen hyvinvointialan keskeisiin sisältöihin ja työympäristöihin, kuten yksilöiden ja ryhmien ohjaamiseen sekä valmentamiseen ja työhön hyvinvointialan yrittäjänä.

  Lukuvuoden tavoitteena on on saada kokemusta yksittäisen asiakkaan ja pienien ryhmien ohjaamisesta ja valmentamisesta sekä hankkia liikunta- ja hyvinvointialan perustietoa jatko-opintoja varten. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saat kokemusta niin oppia liikunta- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä ja ohjaamisesta kuin yksilön ja ryhmien valmentamisestakin, kohderyhmä huomioiden.

 • Kasvun Opistovuosi

  mahdollistaa tutustumisen kasvatus- ja ohjausalan keskeisiin sisältöihin ja työympäristöihin, kuten koulu, päiväkoti, vapaa-ajantoiminta ja kerhot.

  Lukuvuoden tavoitteena on on saada kokemusta pienien ryhmien ohjaamisesta leikeissä, vapaa-ajan toiminnassa tai oppimisessa sekä hankkia kasvatus- ja ohjausalan perustietoa jatko-opintoja varten. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saat kokemusta niin oppia virike- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisestä ja ohjaamisesta kohderyhmä huomioiden.

 • Luovuuden Opistovuosi

  mahdollistaa luovuuden rikastuttamisen mm. kädentaitojen, musiikin ja ilmaisutaidon taikka tapahtumatuotannon opintojen avulla. Kaikki luova harrastaminen katsotaan eduksi ja voidaan tunnistaa osaksi opiskelijan opintoja.

  Lukuvuoden tavoitteena on on saada kokemusta luovasta toiminnasta sekä tutustua monipuolisesti eri luoviin aloihin jatko-opintoja varten. Erilaisiin projekteihin osallistumalla saat kokemusta niin luovista menetelmistä virike- ja vapaa-ajan toiminnan järjestämisessä, kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta sekä pääset halutessasi kokeilemaan tapahtumien suunnittelua ja järjestämistä opiston yhteisten tapahtumien yhteydessä.

 • Työn ja yrittämisen Opistovuosi

  on tarkoitettu oman alan etsimiseen työelämään tutustumalla.

  Lukuvuoden aikana tutustut erilaisiin työaloihin ja opintopolkuihin oman kiinnostuksesi mukaan. Saat tietoa myös yrittämisestä ja pääset kokeilemaan yrittäjänä toimimista käytännössä omien vahvuuksiesi pohjalta. Työn ja yrittämisen Opistovuoden antaa valmiuksia sekä uskallusta lähteä kulkemaan itselle merkityksellistä elämänpolkua kohti oman kiinnostuksen mukaisia opintoja, työelämää tai yrittäjyyttä.

 • Ympäristöviisas Opistovuosi

  tarjoaa kattavan läpileikkauksen ympäristö- ja luonnontieteisiin sekä kestävään tulevaisuuteen. Opinnoissa tutustutaan omaan luontosuhteeseen, kestävän tulevaisuuden periaatteisiin, käsitteisiin sekä ympäristötoimijuuteen. Lukuvuoden aikana saa konkreettisia työkaluja tehdä itselle mielekkäitä, kestäviä ja ympäristöviisaita valintoja. Koulutus antaa hyvän pohjan ympäristö- ja luonnontieteiden, valtiotieteiden tai kehitystutkimuksen jatko-opintoihin.

 • Suomen kielen ja kulttuurin Opistovuosi

  on suunnattu suomea toisena kielenä puhuville nuorille suomenkielen kartuttamiseksi jatko-opiskeluja varten.

  Lukuvuoden tavoitteena on saavuttaa riittävä suomen kielen osaaminen ja ymmärrys suomalaisesta kulttuurista, jotta jatko-opiskelu toivomassasi toisen asteen oppilaitoksessa onnistuu. Opintojen aikana harjoitellaan suomen kieltä erilaisissa arjen tilanteissa, tutustutaan suomalaiseen työelämään ja kulttuuriin sekä eri aloihin ja niiden koulutusvaatimuksiin.

Opintojen suorittaminen

Opetus järjestetään lähiopetuksena KEO-Karstulassa, pohjoisessa Keski-Suomessa. ​Opetus sisältää lähiopetuksen lisäksi ohjattua etäopetusta, opiskelijaprojekteja sekä toimintaa opiston ulkopuolella ​– tutustumiskäyntejä, yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

 • Yksilöllisen opiskelusuunnitelman mukaan nuorella opiskelijalla voi myös olla enemmän tai vähemmän etäpäiviä – esimerkiksi terveydellisistä ja muista kuormittavista syistä. Opintojen tavoitteena on tukea vahvistaa kunkin omia kehittymisen tarpeita.

Opiskeluviikko on jaettu kahteen osaan- alkuviikosta nuoret opiskelevat omissa suuntautumisopinnoissaan ja loppuviikko opiskellaan kaikille linjoille yhteisten sisältöjen äärellä. Yhteisten opintojen sisältöjä yksilöllistetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Asuminen ja eläminen Opistolla

Nuorilla on myös mahdollisuus harjoitella itsenäistä asumista ja elämistä opiston valmiiksi kalustetuissa asuntoloissa - vaikka aluksi vain parina päivänä viikossa. Asuntolassamme on 2 hengen soluasuntoja, joista löytyy valmiina sängyt, vaatekaapit sekä työpöydät. Yksi 2 hengen solu jakaa yhteisen kylpyhuoneen ja WC:n.

Asuntolan kaksi hyvin varusteltua keittiötä ja oleskelutilaa mahdollistavat arjen askareiden harjoittelun sekä ajanvieton opiskelukavereiden kanssa leppoisasti myös koulupäivien jälkeen ja maksuton WiFi mahdollistaa yhteydenpidon kotiin ja kavereihin.

Opiston liikunta- ja kuntosali ovat opistolla asuvien käytettävissä arkisin ja musiikkia harrastavien on mahdollisuus käyttää opiston soittimia myös vapaa-ajallaan.

Seuraavat toteutukset

Tulossa 2 toteutusta

Syksy

 • Lähiopetus
 • Karstula
 • Viimeinen hakuaika: Yhteishaku

Joustavasti ympäri vuoden

 • Lähiopetus
 • Karstula
 • Viimeinen hakuaika: Jatkuva haku

Hakeminen

Kaksi tapaa hakea

Kevään yhteishaussa hakevat peruskoulunsa päättävät ysiluokkalaiset tai muut aiemmin peruskoulun suorittaneet, joilla ei vielä ole toisen asteen tutkintoa. Kevään 2023 perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika on 21.2.-21.3.2023 ja hakeminen tapahtuu Opintopolku.fi-portaalissa.

Jatkuvassa haussa hakevat esim. ylioppilaat, alanvaihtajat sekä yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneet tai opintonsa keskeyttäneet oppivelvolliset. Jatkuvan haun kautta hakeminen tapahtuu yhteishakuajan ulkopuolella opiston verkkosivujen kautta, ko. koulutuksen sivuilta.

Opiskelijavalinnat tehdään hakemuksen sekä haastattelun perusteella.

Tutkinto / todistus

Todistus suoritetuista opinnoista.

Kustannukset

Oppivelvollisille koulutus, opetusmateriaalit, asuminen asuntolassa sekä ruokailut koulupäivinä ovat maksuttomia.

Nuorten Opistovuosi -koulutuksiin voivat hakea muutkin, kuin oppivelvolliset – heille koulutus on maksullista. Muille kuin oppivelvollisille koulutus maksaa Kansanopistolinjojemme koulutusmaksujen mukaisesti.

Muiden kuin oppivelvollisten koulutusmaksut

 • Koulutus ja ruokailu ilman majoitusta: 85€/ opiskelijaviikko eli n. 360€/kk
 • Koulutus, majoitus ja ruokailut: 120€/ opiskelijaviikko eli n. 510€ /kk​
 • Opintojen rahoitusmahdollisuudet: mm. omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella, KELA:n opintotukitai opiston myöntämä Opintoseteli

Opintosetelillä opiskelu

Muiden kuin oppivelvollisten on mahdollista anoa koulutusmaksuihin Opintoseteli -rahoitusta. Vuodesta riippuen haettavissa voi olla erilaisia ja suuruisia Opintoseteleitä. Yleensä Opintoseteli kattaa n. 50% koulutusmaksuista.

Opintosetelin voi saada joko koko lukuvuodeksi tai vain kevät- tai syyslukukaudeksi. Myönnetty Opintoseteli ei vaikuta muihin opiskelijan saamiin etuuksiin. Opintosetelin myöntää opiston rehtori ja sitä haetaan erillisellä Opintosetelihakemuksella, sen jälkeen kun on ensin hakeutunut opintoihin.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Nuorten Opistovuosi? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

reCAPTCHA logo Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot ovat voimassa.
Karstulan Evankelinen Opisto
Kokkolantie 12
43500 Karstula

Karstulan Evankelisesta Opistosta eväitä elämään

Karstulan Evankelinen Opisto (KEO-Karstula) antaa valmiuksia monille eri koulutusaloille. Opisto on erikoistunut kasvatus- ja sosiaali-, liikunnan- ja kädentaitojen koulutuksiin. Karstulan Evankelinen Opisto sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa, Suomenselän alueella. Opisto on pienehkö mutta monipuolinen koulutuskeskus. Samassa opistossa opiskelevat sulassa sovussa niin yleissivistävän-,...

Lue lisää oppilaitoksesta Karstulan Evankelinen Opisto ja katso koulutustarjonta täältä

Sponsoroitu