Sivuston käyttötapa: Mobiili

Opistovuosi oppivelvollisille: Peliala

HEO Kansanopisto
Yhteenveto
17.8.2022
Viimeinen hakuaika: Yhteishaku / jatkuva haku
   
Lähiopetus
Helsinki
Kansanopistot
HEOn pelialan opiskelijat

Opistovuosi oppivelvollisille: Peliala

Vietä elämäsi paras kouluvuosi pelaten!

Maksuton mahdollisuus opiskella Suomen suosituimmassa kansanopistossa. Uppoudu omaan alaasi koko vuodeksi Helsingin Kalliossa.

Sisällöt

Koulutus kestää 34 opiskeluviikkoa. Syyslukukausi alkaa keskiviikkona 17.8.2022 ja päättyy perjantaina 16.12.2022. Kevätlukukausi alkaa maanantaina 9.1.2023 ja päättyy keskiviikkona 17.5.2023. Opetus on arkipäivisin maanantaista perjantaihin.
Opistovuosi on laajuudeltaan 53 opintopistettä. Yksi opintopiste vastaa 27 tunnin opiskelua.
Koulutus sisältää pelialan suuntautumisopintoja 29op sekä yhteisiä opintoja 24op.

Opintojen sisältö

1. Suuntautumisopinnot (29 op)

Peliala 

Pelialan opinnoissa tutustutaan pelien suunnitteluun ja pelaamiseen. Opiskelija oppii pelisuunnittelun eri osa-alueista kuten työprosessista, teknisistä työkaluista ja peli-ilmaisusta. Opiskelija oppii pelaamaan paremmin yksilönä ja yhdessä muiden kanssa.

Osaamistavoitteet: 

 • Opiskelija osaa tunnistaa erilaisia pelien visuaalisia tyylejä.
 • Opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa graafisia elementtejä digitaalisiin peleihin.
 • Opiskelija osaa hyödyntää tarinankerronnan perusteita suunnittelutyössä.
 • Opiskelija osaa kehittää omaa pelikohtaista ja strategista taitoa.
 • Opiskelija osaa luoda oman pelaajaprofiilinsa ja osaa ryhmätyön ja projektinhallinnan perusteita.

2. Yhteiset opintojaksot (24 op)

Arjen taidot ja elämänhallinta (4 op)- Millainen on minulle hyvä elämä? 

 • Opiskelija osallistuu opetukseen henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa mukaisesti.
 • Opiskelija kantaa vastuuta opistoyhteisössä hänelle kuuluvista vastuutehtävistä asianmukaisesti.
 • Opiskelija osaa elää terveellisesti ja toimia kestävän elämäntavan mukaisesti.

 Opiskelu-, itsetuntemus- ja työelämätaidot (4 op) - Oma tapani oppia

 • Opiskelija osaa käyttää kieltä monipuolisesti ja hahmottaa sen avulla maailmaa, muita ihmisiä ja itseään.
 • Opiskelija osaa tuottaa tavanomaisia opiskelun ja työnhaun tekstejä opetuskielellä.
 • Opiskelija osaa toimia vuorovaikutustilanteissa ja digitaalisessa toimintaympäristössä jatko-opinnoissa tarvittavalla tasolla.

 Vuorovaikutus- ja viestintätaidot (4 op) - Minä ja muut

 • Opiskelija osaa ilmaista itseään ja esiintyä itselleen luontaisella tavalla. 
 • Opiskelija osaa keskustella erilaisista taustoista tulevien ihmisten kanssa ja perustella omat näkemyksensä. 
 • Opiskelija osaa toimia rakentavasti ryhmän jäsenenä ja eettisesti sosiaalisessa mediassa.

 Matemaattiset perustaidot ja ongelmanratkaisu (4 op) - Pohdin ja ratkaisen

 • Opiskelija osaa perustella asioita ja tekemiään ratkaisuja loogisesti.
 • Opiskelija osaa käyttää matemaattisia ja tilastollisia perustaitojaan ongelmien ratkaisemiseen. 
 • Opiskelija osaa etsiä ja löytää erilaisia lähestymis- ja ratkaisutapoja ongelmiin. 

 Aktiivinen kansalaisuus (4 op) - Minä ja ympäristöni

 • Opiskelija osaa toimia oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaan.
 • Opiskelija osaa toimia demokraattisen ja tasa-arvoisen kulttuurin mukaisesti lähiympäristössään ja yhteiskunnassa.

 Opiskelu- ja urasuunnittelu (4 op) - Katson tulevaisuuteen

 • Opiskelija osaa tehdä opintojaan ja uraansa koskevia valintoja.
 • Opiskelija osaa tunnistaa ja nimetä omia kiinnostuksenkohteitaan, mahdollisuuksiaan ja tuen tarpeitaan.
 • Opiskelija osaa valmistautua opiskelu- ja työnpaikan hakuun ja oman osaamisensa esittelyyn.

Hakeminen

Koulutus on tarkoitettu peruskoulun päättäneille, vuonna 2005 tai sen jälkeen syntyneille oppivelvollisille.

HEOon haetaan erillisellä haulla oppilaitoksen omien verkkosivujen kautta.

Tutkinto / todistus

Kansanopistolinja.

Kustannukset

Koulutus on ilmainen.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää koulutuksesta Opistovuosi oppivelvollisille: Peliala? Täytä yhteystietosi, niin oppilaitos ottaa sinuun yhteyttä.

HEO Kansanopisto

HEO Kansanopisto

HEO on suosittu kansanopisto Helsingin Kalliossa. Nykyisin HEO on Suomen suurin vapaan sivistystyön koulutuksiin erikoistunut kansanopisto. Opisto tarjoaa media- ja kulttuurialan opintoja sekä tehokkaan mahdollisuuden aloittaa yliopisto-opinnot ja edetä akateemiselle uralle. HEO on turvallinen, innostava ja uudistuva oppilaitos, joka käyttää...


Lue lisää oppilaitoksesta HEO Kansanopisto ja katso koulutustarjonta täältä

Yhteystiedot

HEO Kansanopisto

Kirstinkatu1
00530 Helsinki

 Näytä puhelinnumero
www.heo.fi

Tilaa lisätietoa

Tilataksesi lisätietoa koulutuksesta Opistovuosi oppivelvollisille: Peliala täytä seuraavat tiedot: